Iso 9001-2008
 • SlideTop1
  Nhà máy hiện đại 6500m2
  ISO 9001:2008
 • SlideTop2
  Máy lắp ráp và kiểm tra tự động
  Giải pháp tối ưu cho sản xuất
Chi tiết máy
Đồ gá
Hệ thống băng tải
Hệ thống tự động hóa
Tuyển dụng: Kỹ sư điều khiển tự động hóa
Tuyển dụng: Kỹ sư điều khiển tự động hóa
Tuyển dụng: Kỹ sư thiết kế cơ khí
Tuyển dụng: Kỹ sư thiết kế cơ khí
Tuyển dụng: Kỹ sư công nghệ
Tuyển dụng: Kỹ sư công nghệ

Giải pháp công nghệ

 • Nhà máy